نمونه کارها - مشتریان


در این لیست برخی از مشتریان و نمونه کارهای انجام شده به همراه توضیحات لازمه درج گردیده است.

قبل از سفارش با ما تماس بگیرید و هر آنچه لازم است بدانید بپرسید. تماس با ما

نام پروژه: سیستم ثبت اندازه گیری و آنالیز دمای سلولهای کک
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: C#،WPF
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
شهر: اصفهان
عنوان: تولیدات کک و مواد شیمیایی
توضیحات:

سیستم ثبت اندازه گیری و آنالیز دمای سلولهای کک

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: خانم آرام حسینی
شهر: فولادشهر
عنوان: باشگاه پرورش اندام بانوان انرژی
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای جعفر کریمیان
شهر: زرین شهر
عنوان: باشگاه پرورش اندام کارون
توضیحات:

تقدیم به قهرمان جهان جناب آقای جعفر کریمیان

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای حامد شجاع
شهر: تربت حیدریه
عنوان: باشگاه پرورش اندام ماهور
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای علی حمیدی
شهر: تهران
عنوان: باشگاه پرورش اندام تپش
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای علی رحیمی
شهر: قم
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای ابراهیمی
شهر: شیراز
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: خانم هانیه حسینی
شهر: محلات
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای حمیدرضا تابان
شهر: ایلام
عنوان: باشگاه پرورش اندام آس
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای معین بابایی
شهر: کرج
عنوان: باشگاه پرورش اندام بانو
توضیحات:

تقدیم به خواننده خوش صدای کشور آقای معین بابایی

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: خانم زهرا وادی
شهر: زرین شهر
عنوان: باشگاه پرورش اندام آروین
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای امیری
شهر: اصفهان
عنوان: باشگاه پرورش اندام سینرژی
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای صفری
شهر: خمینی شهر
عنوان: باشگاه پرورش اندام عضله
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای سرور احمدی
شهر: تربت جام
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای اکبرزاده
شهر: میبد
عنوان: باشگاه پرورش اندام آدرنالین
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای مصطفی حسینی
شهر: شیراز
عنوان: باشگاه پرورش اندام المپیک
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای سعید محمدی
شهر: خرم آباد
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای طاهر زاده
شهر: زرین شهر
عنوان: باشگاه پرورش اندام شوک
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای وحید کیان
شهر: فولادشهر
عنوان: باشگاه پرورش اندام کیان
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای سعید یوسفی
شهر: قم
عنوان: باشگاه پرورش اندام و رزمی
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام و رزمی

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای اصبحی
شهر: اردبیل
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: خانم زریتا دانشور
شهر: میبد
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام

نام پروژه: نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام
نوع پروژه: نرم افزار دسکتاپ
زبان برنامه نویسی: #C
پایگاه داده: SQLServer
خریدار: آقای امیر امیریان فر
شهر: اهواز
عنوان: باشگاه پرورش اندام
توضیحات:

نرم افزار مدیریت باشگاه های پرورش اندام