تمدید لایسنسهای منقضی شده

ارائه خدمات پشتیبانی به افرادی که لایسنس منقضی شده دارند ارائه نمیشود.

امتیاز 5 از 5

احتراما به استحضار کاربران میرساند جهت جلوگیری از شمولیت جریمه بابت دیرکرد تمدید لایسنس هر چه سریعتر نسبت به تمدید هزینه سالانه لایسنس اقدام نمایید.

بدیهی است به مشتریانی که لایسنس منقضی شده دارند خدمات پشتیبانی و لینکهای به روزرسانی محصولات ارائه نخواهد شد.