نسخه: 4.8.1
عنوان: نسخه 4.8.1
تاریخ انتشار: 1397/05/20
جهت دریافت به پروفایل کاربری خودتان واقع در ناحیه کاربری مراجعه نمایید.

امتیاز 5 از 5

بررسی برخی مشکلات

رفع ایرادات جزئی

بهینه سازی پایگاه داده جهت کاربران نسخه های پایینتر

ارتقا کامپوننت به نسخه 19

و ...