نحوه پشتیبانی

پشتیبانی در نوآور به صورت ارسال تیکت میباشد و درصورتی که مشکل از طریق تیکت قابل برطرف سازی نبود کارشناسان واحد پشتیبانی به وسیله ریموت از راه دور به کامپیوتر کاربر متصل میشوند

امتیاز 5 از 5

نحوه پشتیبانی در نوآور به صورت ارسال تیکت میباشد و درصورتی که مشکل از طریق تیکت قابل برطرف سازی نبود کارشناسان واحد پشتیبانی  به وسیله ریموت از راه دور به کامپیوتر کاربر متصل شده و مشکل را رفع مینمایند.

در صورتی نیاز و موارد حاد کارشناس امور فنی یا کارشناس ارشد گروه برنامه نویسی از طریق تلفن , تیکت , ایمیل , ریموت و ... با کاربر درخواست کننده تماس خواهد گرفت.